Features

A highlight of features in CxPlanner

Projekter

Ubegrænsede projekter

Tilføj og styr et ubegrænset antal af projekter. Du har altid adgang til alle projekter, og du kan kategorisere dem.

Personaliser

Tilpas og personaliser alt meta-dataen tilkoblet dine projekter. Det omfatter navnet, opførelsesår, brugere og meget mere.

3D viewer

Brug vores in-browser 3D-viewer. Upload din IFC model hvorefter vores optimerede algoritmer sikrer, at du se modellen på din mobil uden lag.

3D-modeller

Sammenlæg flere forskellige 3D-modeller på samme tid - aktiver og deaktiver de enkelte lag efter behov.

Push-notifikationer

Integrerede push notifikationer på tværs af alle dine devices. Du bestemmer præcis hvilke notifikationer, du vil have og hvornår du vil have dem.

Online & Offline

Du kan arbejde i platformen selvom du går i en kælder uden internet. Opret nye opgaver, tage billeder - alt bliver uploadet når du er online igen.

Projekt status

Marker projekter som Åbne, Lukkede, Arkiverede eller som templates. Sorter, søg og find dit projekt på ingen tid.

Bruger-administration

Styr præcis hvilke brugere der adgang til hvilke projekter, og hvilken rolle de har på de specifikke projekter.

Plantegninger

Tilføj dine plantegninger til et projekt og brug dem til at vise præcis hvor en opgave er lokaliseret.

Cx-modul

Aktiver eller deaktiver commissioning modulet per projekt. Få adgang til alle Cx-værktøjerne jævnfør den danske standard DS 3090.

Anonyme kommentarer

Aktiver anonyme kommentarer, som vil inkludere specielle links til opgaver, hvor en ekstern kan skrive en kommentar uden at være logget ind.

Opgave-email

Aktiver Opgave-emailen - send emails direkte til projektet, som vil oprette opgaver fra dem. Du kan også sende emails som svar på opgaver.

Projekt-email

Aktiver projekt-emailen og arkiver alle emails på projektet. Inkluder blot email-adressen som CC, og alle mails vil blive gemt på projektet.

Importer opgaver

Importer dine regneark/Excel med opgaver og de vil automatisk blive oprettet i projektet.

Opdater opgaver fra Excel

Du kan arbejde i platformen og i Excel på samme tid. Når du importerer Excel-filen bliver opgaverne i platformen opdateret.

Eksporter projekt til ZIP

Du kan eksportere hele projektet til en ZIP-fil, som indeholder alt projekTSessionen - database-værdier og filer.

Slet projekt

Hvis du har brug for det, har du altid muligheden for at slette dine projekter fra platformen.

Opgaver

Ubegrænsede opgaver

Du kan oprette, redigere og styre et ubegrænset antal af opgaver i dine projekter - 500, 5.000 eller 50.000 - ingen begrænsninger.

Grafer

Der er mange forskellige grafer tilgængelige, som hurtigt kan give dig et overblik over alle dine opgaver på tværs af projekter.

Personaliser

Du kan styre opgaverne med flere forskellige værktøjer: tabel/regneark, kanban, kalendar, gantt, kommentarer, logging, etc.

Tilpas opgaver

Alle opgaver kan altid redigeres. Du kan ændre status, kategori, fase, farve, filer og meget mere.

Valid logging

Alle ændringer til en opgaver gemmes i databasen, så der altid er styr på, hvem der foretog hvilken ændring.

Chat felt

Alle opgaver har et chat/dialog-felt, hvor de forskellige brugere kan skrive og besvare kommentarer.

Tilføj filer

Du kan uploade og styre et ubegrænset antal af filer i opgaverne. Når du uploader en fil til en opgaver, vil de være tilknyttet.

Tag billeder

Inde i opgave kan du tage billeder med din mobiltelefon. Til alle billeder vil der blive oprettet et thumbnail, som giver et hurtigt overblik.

Tegn på billeder

Når du uploader et nyt billede, har du mulighed for at tegne på billedet med pile, firkanter, cirkler og meget mere.

Tildel opgaver

Du kan tildele opgaver til forskellige projektbrugere. Den ansvarlige brugere vil blive notificeret om, at de nu er ansvarlige

Start og Slut dato

Angiv en start og slut dato for en opgave. Datoen og deadlinen vil blive vist i dine gantt grafer.

GPS markering

Du kan bruge det interaktive kort til at markere præcis hvor din opgave er lokaliseret med GPS koordinator.

Plantegninger

Hvis der er en plantegning på projektet, kan du på denne angive præcis hvor opgaven er placeret.

Send med email

Du kan sende opgaver til via email til alle projektbrugere og inkludere en specifik besked.

Hurig-links

Brug hurtig-links knappen for kopiere et direkte link til opgaven, som du kan du kan sende til andre.

Sorter and filtrer

Brug den avancerede sorterings og filtrerings funktion til at vise kun de opgaver du vil se.

Eksporter til Excel

Du kan eksportere alle opgaver til en XLSX (Excel) fil, som inkluderer links til opgaverne og de vedhæftede filer.

Eksporter til PDF

Du kan eksportere alle opgaver til en PDF-rapport, som indeholder billeder og plantegninger.

Filstyring

Fileoverblik

Styr og håndter alle dine filer online i den intuitive file-browser, som er optimeret til at virke med så få klik som muligt.

Upload mange filer

Vælg et ubegrænset antal af filer og upload dem på samme tid for at spare tid på upload.

Udpak ZIP-filer

Hvis du uploader en ZIP-fil, kan du vælge, at ZIP-filen skal pakkes ud automatisk og folder strukturen skal integreres i filoverblikket.

Folder-struktur

Tilføj og rediger foldere og sub-folder, flyt dem rundt, omdøb dem og tilpas strukturen dit projekt.

Valid logging

Det bliver logget hver gang, at en bruger tilgår en fil, så der altid er styr på, hvem der har haft adgang.

Adgangs-kontrol

Du kan specificere præcis hvilke personer der har adgang til hvilke foldere, og hvilke foldere de kan uploade filer til.

Valid logging

Struktureret logging som sikrer, at der altid er data på hvem der har fået adgang, og hvem der er givet adgang.

Søg på tværs

Brug den avancerede søgefunktion til at søge i foldere og sub-foldere til at finde lige den fil du søger.

File ikoner

I filoverblikket benyttes der specielle fil-ikoner så du med det samme kan identificere filen.

Versioner

Du kan uploade nye revisioner og versioner af en fil. Du har altid adgang til at downloade de gamle versioner.

Fil-historik

Alt relateret til den enkelte fil er logget, så blot åben fil-loggen for at se historikken.

Download filer

Du downloade filer individuelt eller markere flere på samme tid, som herefter vil blive pakket i en ZIP-fil til dig.

3D BIM viewer

BIM viewer

Alle brugere på CxPlanner har adgang til den fulde 3D BIM viewer uden begrænsninger

Klippe-tool

Vores 3D værktøjs-kasse indeholder mange avancerede funktioner. Klik på modellen og scroll for at start dynamisk klipning af modellen.

Hastighed på mobil

Vores optimerede 3D BIM viewer optimerer din IFC models størres (fra 200MB til 10MB). Det gør modellen hurtig at loade på mobil og computer.

Gå i modellen (FPS)

Benyt FPS-værktøjet for at gå rundt i modellen. Aktiver det og naviger rundt i modellen via dit keyboard.

Kombiner modeller

Ofte skal flere IFC-modeller samles til én model. Når du samler flere modeller kan du nemt aktivere og deaktivere de enkelte modeller.

Styr objekter

Du har fuld kontrol over objekterne i modellen. Klik på en model for at se detaljerne eller for at skjule den.

Noter & Kommentarer

Du kan foretage online granskning af modellen. Klik på at objekt for at angive en kommentar.

Opmåling

Vælg to objekter i modellen for at foretage en opmåling mellem objekterne.

Responsive

3D BIM vieweren virker på alle devices og vil automatisk justere sine størrelse til at passe til skærmen.

Gantt

Planlæg opgaver

Planlæg alle opgaverne i projektet. Sæt en start og slut dato for at vise opgaven i Gantt overblikket.

Dynamisk flytning

Træk dine opgaver rundt med musen for at planlægge. En opgave kan flyttes til en over-opgaver, så der skabes grupper.

Afhængigheder

Benyt de forskellige afhængigheder, som du kender fra Microsoft MS Project. Brug Start-to-Finish, Start-to-Start, Finish-to-Finish og Finish-to-Start.

Responsive zoom

Bruger defineret zoom. Se fx Gantt overblikket inddelt i kvartaler eller zoom helt ind og se en dag opdelt i timer.

Weekender

Arbejde i weekenden? Aktiver blot weekend-planlægning og du kan nu planlægge opgaver, som er placeret i weekenden.

Ressourcer

Benyt ressource-overblikket og få et fuldt overblik over, hvor meget hver enkelt person på projektet skal arbejde.

Importer MS Project

Benyt vores MS Project XML importer til at importere hele din tidsplan fra MS Project med kun 1 klik.

Eksport til MS Project

Eksporter din Gantt tidsplan til en MS Project XML fil, som du automatisk kan importere til MS Project.

Eksport til XLSX

Eksporter din Gantt tidsplan til en Excel fil (XLSX). Når du har arbejdet færdigt i filen, kan du blot importere den igen.

Projektweb

Interaktiv granskning

Du kan vælge et hvilket som helst PDF-dokument i et projekt og starte granskningsprocessen. All gransknings-kommentarer kan tildeles til personer.

Tegn/Marker på dokumenter

Du kan tegne og markere på dokumenter, så du klart kan angive præcis hvor din granskningskommentar er placeret.

Kommentarer

Hver enkelt gransknings-kommentar er forbundet til dokumenter. Du kan derfor navigere i både kommentarerne eller direkte i dokumentet for samlet overblik.

Thumbnails

Der genereres et thumbnail for hver enkelt side i sidebaren, så du hurtigt kan navigere igennem dokumentet.

Søg efter tekst

Alt teksten i dine PDF dokumenter er søgbar. Klik blot 'Ctrl+f' og søg efter lige den tekst du skal finde.

Farve indikation

Når en gransknings-kommentar er blevet løst/lukket skifter dens farve til grøn, så du hele tiden har et visuelt overblik over fremdriften.

Testparadigmer

Kvalitets-sikring

Strukturen i testparadigmer er baseret på commissioning processen, som sikrer, at der benyttes en valid og kontrolleret testproces.

Justerbart

Tilpas testparadigmerne lige dine behov. Definer dine testkriterier, parametre og meget mere.

Drag & drop

Når du opretter nye testpunkter kan du nemt trække og flytte dem rundt, så du opnår en hurtig oprettelses-proces.

Forudsætninger

Specificer forudsætninger for hver enkelt testpunkt - kræv et photo, kommentar eller fil før et testpunkt kan afsluttes.

Tildel til en person

Du tildele hele testparadigmet eller enkelte testpunkter til en specifik person, som får ansvaret for det.

Importer test

Du kan importere dine egne testparadigmer eller benytte nogle af de prædefinerede testparadigmer. Klik på importer og vælg testparadigmet.

Templates

Udarbejd dine egne test-template. Du kan holde dem private, dele dem med dine kollegaer eller anmode om at dele dem med alle på platformen.

Meta data

Tilføj alt den data du har behov for omkring en test. Tilføj deltagere, GPS koordinator, location, kategory, risks og meget mere.

Vedhæft filer

Du kan uploade filer, som skal bruges i testen, fx funktionsbeskrivelser, diagrammer o.l.

Godkendt, Fejlet, N/A

Hvert eneste testpunkt skal håndteres. Marker dem som godkendt, fejlet eller ikke relevant.

Eksporter til Excel

Du kan eksportere testparadigmet/-rapporten til en XLSX (Excel) fil, som indeholder alle testpunkter og billeder.

Eksporter til PDF

Du kan eksportere testparadgimet/-rapporten til en PDF-rapport, som indeholder alle testpunkter og billeder.

Nye observationer

Hvis du opdager fejl og mangler under test, har du altid mulighed for at tilføje punkter. Skriv en kommentar eller tag et billede.

Testdetaljer

Du kan tilføje detaljer omkring testen som formål, det krævede værktøj og eventuelle risici.

Mail rapport

Når du har afsluttet en test kan du med blot 2 klik sende PDF rapporten til de andre brugere på projektet.

Testoversigten

Dynamisk testoversigt

Testoversigten er bygget op omkring et online og dynamisk Excel-ark, som du hurtigt kan opdatere og tilpasse under møder.

Hold styr på alt

Brug testoversigten til at holde styr på alt - lige fra de enkelte installationer til dine tilsyn.

Tilpasning

Testoversiten er din - du kan derfor ændre navne, skjule kolonner, tilføje kolonner, sortere og filtrere.

Multi-rediger

Du kan markere mange celler og opdatere dem alle ved blot et klik. Benyt de prædefinerede farver og tekster, eller indsæt din egen teskt.

Sorter and filtrer

Alle de normale funktioner fra Excel er tilstede - blot dobbeltklik for at sortere, eller vælg filtreringen og angiv det du vil se.

Søg

Brug den indbyggede søgefunktion til lynhurtigt at finde det anlæg, som du vil have adgang til.

Organisationsdiagram

Se alle projektbrugere

Organisations-diagrammet viser alle projektbrugere med deres navn, email og billede.

Drag & drop

Du kan lynhurtigt tilpasse diagrammet eller ændre ansvarslinjer ved at trække personer rundt.

Restrukturer

Du har altid mulighed for at restrukturere organisations-diagrammet, så det er tilpasset de aktuelle projektdeltagere.

Profilside

Opdater din profil

På din personlige profilside kan du opdatere dit navn, password, sprog osv., så det altid er tilpasset lige dig.

Dashboard settings

Tilpas de foskellige dashboards så de passer til dig. Aktiver eller deaktiver informations-boksene og graferne.

Email notifikationer

Aktiver eller deaktiver email notifikationer. Du kan aktivere ugentlige statusmails, eller direkte mails når du bliver tildelt en opgaver.

Profilbillede

Du kan uploade et profilbilleder og redigere det online. Alle på platformen vil herefter se billede, når du svarer på opgaver.

2FA

Øg din profilsikkerhed 2 factor authentication. Denne feature vil forbinde din profil med 2FA app på din mobil.

Log ud på alt

En sikkerhedsfunktion hvis du mister et af dine devices. Med et klik kan du logge ud fra alle dine devices.

Notesbøger og noter

Personlige noter

Du kan samle alle dine personlige noter i dine notesbøger. Opret og styr et ubegrænset antal notesbøger.

Projekt noter

Hvert projekt får tildelt en notesbog, hvor du kan oprette og gemme noter, fx mødereferater.

Onenote overblik

Du kan tilgå alle dine notesbøger i et specielt onenote overblik. Har du kan du hurtigt skifte mellem notesbøger og noter.

To-do lister

Afsluttet

To-do listerne er et simpelt men effektivt værktøj til at sikre en struktureret opfølgning. Opret hurtigt nye to-do punkter til din lister.

To-do lister

Du kan oprette et ubegrænset antal to-do lister, så opdelingen passer lige til dine beov. Opret en for personlige punkter, daglige kontrol, osv.

Drag & drop

To-do listerne er dynamiske. Det betyder, at du kan trække punkterne rundt, hvis de skal sorteres anderledes. Du kan også afslutte et punkt med kun et klik.