Cx Wiki logo Cx Wiki

Formålet med CxWiki er at udbrede kendskabet til Commissioning i den danske byggebranche. Heriblandt at beskrive hvad de enkelte Commissioning aktiviteter indeholder.

Lær mere omkring Commissioning processen: hvordan du opbygger en Cx plan, hvad Cx kravene indbefatter, hvornår du skal udarbejde accept dokumenter og meget mere.

CxWiki er en non-profit informationsside omkring Commissioning processen i Danmark.

Cx Manager og Cx Wiki

Der er en direkte sammenhæng mellem værktøjerne og beskrivelserne i Cx Manager og Cx Wiki. Anvisninger og vejledning beskrevet på Cx Wiki, kan derfor bruges direkte i Cx Manager.

Cx Managers hjælpesider indeholder videovejledninger i, hvordan du kan bruge Cx Manager's Commissioning værktøjer, som beskrevet på Cx Wiki.


Indhold på Cx Wiki

Cx Wiki indeholder information omkring:

 • Organisering af Cx teamet
 • Cx kravene (OPR)
 • Projektbasis (BOD)
 • Cx loggen
 • Cx planen
 • Acceptdokument (fasegodkendelse)
 • Krav til rådgiverens deltagelse
 • Systemmanualen (dokumentationskrav)
 • Testoversigten
 • Tværfaglig driftsorienteret granskning
 • Undervisning af driftspersonalet
 • Testparadigmer
 • Testrapporter
 • Cx Rapportern
 • og meget mere

Besøg Cx Wiki - Dansk Wikipedia side om Commissioning